EHBO

De organisatie doet er alles aan om de Halve van Nijkerk veilig te laten verlopen. Er zullen ongeveer 25 EHBO’ers actief zijn op en langs het parcours. Deze EHBO’ers zijn verdeeld over vaste en mobiele posten. Op de parcourskaarten kun je zien waar de vaste EHBO-posten zijn gesitueerd; deze worden aangeduid met een rood kruis.

Daarnaast zet de organisatie een tiental AED’s in langs het parcours Deze AED’s zijn asymmetrisch verdeeld over het parcours waarbij de meeste AED’s zich op het laatste deel van het parcours bevinden. Uit onderzoek blijkt dat de meeste hartklachten namelijk plaats vinden op het laatste deel van het parcours. De Phlips AED’s zijn geleverd door Procardio in samenwerking met de Atletiekunie.

Atletiekunie
Procardio