Tijdregistratie

De tijdregistratie van de Halve van Nijkerk is in handen van RaceTimer.

Aan de bovenkant van het startnummer is een chip bevestigd. Indien je de startlijn en finishlijn passeert,
wordt dat middels deze chip geregistreerd. Hierdoor zijn wij als organisatie in staat om jouw netto-tijd
te registreren. Jouw netto tijd is de tijd tussen het moment dat je de startlijn passeert en het moment dat
je de finishlijn passeert. De bruto-tijd is de tijd tussen het startschot en het moment dat je de finishlijn
passeert. Indien je wat meer achteraan staat bij de start, is dat niet erg. Je netto tijd is immers jouw
persoonlijke tijd en gaat dus pas lopen op moment dat je zelf de startstreep passeert. We verzoeken daarom
een ieder die niet voor de overwinning loopt c.q. geen snelle loper is, niet vooraan te gaan bij de start.
Er kunnen anders mogelijk valpartijen ontstaan met mogelijk ernstig letsel tot gevolg. En dat willen we graag
voorkomen tijdens dit loopfeest in Nijkerk!

Bekijk hier hoe je het startnummer dient te bevestigen.